array($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Đội văn nghệ lớp 3A tham gia hội diễn Tiếng hát dân cấp ...

Đội văn nghệ lớp 3A tham gia hội diễn Tiếng hát dân cấp trường

Đội văn nghệ lớp 3A  tham gia hội diễn Tiếng hát dân cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Đội văn nghệ lớp 3A  tham gia hội diễn Tiếng hát dân cấp trường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019


Tác giả: Lường Thị Nghĩa
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 09 : 1.595