Xem danh sách CBGVNV tại đây

Trường Tiểu học Xuân Phổ gồm có 20 cán bộ giáo viên và nhân viên. Trong đó có 1 Hiệu trưởng, 1 Phó Hiệu trưởng, 1 TPT Đội, 15 giáo viên và 2 nhân viên. Giáo viên có trình độ trên chuẩn 93,8%.
Sau đây là danh sách cán bộ giáo viên và nhân viên toàn trường

STTMã giáo viênHọ TênNgày sinhDi độngEmail
14201603506Phạm Thị Thanh Châu20/09/19700982752629pttchau70@gmail.com
24201603577Bạch Thị Đào20/05/196901688124828bachthidao@gmail.com
34201603394Nguyễn Thị Thu Hà07/09/19700974058633nguyenthithuha7058@gmail.com
44201603398Lê Thị Thu Hằng26/04/19840981585927hanglongtd@gmail.com
54201603390Trần Thị Hạnh19/06/19720919620282tranhanhxp190672@gmail.com
64201603573Cao Thị Hảo10/08/19740948269674haohanh74@gmail.com
74201603571Nguyễn Thị Hòa30/04/19750385460492caoban01@gmail.com
84201603572Phạm Thị Kim Khánh02/09/19760918899669kimkhanh1976@gmail.com
94201603395Cao Thị Kim Nga10/10/19750904720969caothikimnga@gmail.com
104201603580Lê Thị Nga15/05/19820975137804lenga0975137@gmail.com
114201603391Lường Thị Nghĩa02/09/197201632417869luongthinghia@gmail.com
124201603578Cao Thị Sen08/11/197901653090731sentvien@gmail.com
134201603576Lê Thị Hồng Thắm20/11/197601664886643lethihongtham75@gmail.com
144201603575Đặng Thị Cẩm Thành26/11/19760942681674dtcthanh76@gmail.com
154201603574Đặng Hoài Thương08/03/19830968569333thuong8383@gmail.com
164201603393Nguyễn Thị Bích Thủy02/09/19750912406469nguyenthuy020975@gmail.com
174201603581Hồ Thị Thủy17/12/197801205219414hothithuy@gmail.com
184201620267Hoàng Thị Hạnh Thuyên26/04/19870982193303hanhthuyenha@gmail.com
194201603579Trần Thị Thanh Tình11/03/197701685113717tinhxuanhai@gmail.com
204202377121Nguyễn Như Trang16/09/19860979283354nguyennhutrang16091986@gmail.com
214201401627Trần Thị Tú Uyên17/05/19820988817262uyenhaitran@gmail.com