CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG

- Tổng số phòng học: 11

- Tổng số phòng chức năng: 5, trong đó: Phòng Tin học: 1; phòng tiếng Anh: 1; phòng Thư viện: 1; phòng Thiết bị: 1; phòng Truyền thống - Đội: 1.

-  Phòng hành chính, quản trị: 8, trong đó: phòng Hiệu trưởng: 1; phòng Phó Hiệu trưởng: 1;  văn phòng: 1; phòng giáo viên: 1; phòng y tế học đư­ờng: 1; phòng kế toán: 1; phòng kho: 1; phòng thường trực: 1.

- Nhà đa năng: 1

- Khu bán trú: 1, gồm phòng ăn, phòng ngủ và phòng bếp.

- Công trình vệ sinh giáo viên, học sinh: 2

                                                                   Quang cảnh nhà trường