• Trần Thị Tú Uyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 3,4,5
  • Điện thoại:
   0988817262
  • Email:
   uyenhaitran@gmail.com
 • Nguyền Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 3,4,5
  • Điện thoại:
   0912406469
  • Email:
   nguyenthuy020975@gmail.com.vn
 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0962734399
  • Email:
   tranhanhxp190672@gmail.com
 • Lường Thị Nghĩa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0332417869
  • Email:
   luongthinghia72@gmail.com
 • Hồ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987165225
  • Email:
   hothithuyxp@gmail.com
 • Phạm Thị Kim Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0982340036
  • Email:
   kimkhanh1976@gmail.com
 • Nguyễn Như Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979283354
  • Email:
   nguyennhutrang@gmail.com
 • Bạch Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0388124828
  • Email:
   bachthidao@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 09 : 1.595